‘थॅलेसेमिया बालसेवा योजने’च्या तिसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ