Sociology

Sociology
6 Months
₹20,000 ₹15,000
समाजशास्त्र म्हणजे आपल्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असा विषय आहे, त्यामुळे हा विषय समजून घेऊन चांगले गुण मिळवण्यात आपल्याला अडचण येत नाही. UPSC परीक्...
2 Lectures
6 Months
₹20,000 ₹15,000